محورهای همایش
فلسفه مدارس کارآفرین

مدیریت در مدارس کارآفرین

برنامه درسی در مدارس کارآفرین

برنامه ریزی آموزشی در مدارس کارآفرین

فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس کارآفرین

روشهای یادگیری و یاددهی در مدارس کارآفرین

ارزشیابی در مدارس کارآفرین

ابعاد روانشناختی در مدارس کارآفرین

تربیت معلم در مدارس کارآفرین

1396-1397 © کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزشی کارآفرینی اندیشه می باشد.

طراحی و توسعه توسط A.R