فصلنامه علمی – پژوهشی« نوآوری های مدیریت آموزشی»

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

مدیر مسؤول : دكتر فتاح ناظم

سردبیر: دكتر صمد كريم زاده

مدیر داخلی: طاهره حسومي

سایت اختصاصی : http://jmte.riau.ac.ir

1396-1397 © کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزشی کارآفرینی اندیشه می باشد.

طراحی و توسعه توسط A.R