فصلنامه علمی- پژوهشی « پژوهش نامه تربیتی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

مدیر مسؤول : دکتر مصیب سامانیان

سردبیر: دکتر عبدالله شفیع آبادی

مدیر داخلی: دکتر زینب صادقی- دکتری مدیریت آموزشی

ارتباط با نشریه: ایمیل behrang_esmaeeli@yahoo.com

فصلنامه علمی- پژوهشی « پژوهش نامه تربیتی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به استناد ماده سیزدهم قانون مطبوعات مصوب بیست و هشتم اسفند 1364 مجلس شورای اسلامی با روش اطلاع رسانی - پژوهشی در زمینه علوم انسانی (علوم تربیتی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه با گستره سراسر کشور به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در تاریخ 1387/04/17 به شماره ثبت 19903 مجوز انتشار دریافت نموده است. این فصلنامه با هدف نشر نظریه ها ، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی ، مقالات علمی- پژوهشی در رشته مدیریت آموزشی و زمینه های وابسته(مطالعات برنامه درسی ، برنامه ریزی درسی و آموزشی ، مدیریت آموزش عالی ، مدیریت منابع انسانی در نظام های آموزشی ، مدیریت تغییر و نوآوری در نظام های آموزشی، بالندگی سازمانی در نظام های آموزشی، مدیریت تحول سازمانی و سایر موضوعات مرتبط با نظام های آموزشی ) را منتشر می کند.

1396-1397 © کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزشی کارآفرینی اندیشه می باشد.

طراحی و توسعه توسط A.R