کمیته علمی
رئیس کنفرانس : دکتر مجتبی ملا احمدی - ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق

دبیر علمی کنفرانس: دکتر محمدعلی نادی- دانشیار دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان – رئیس انجمن مدیریت آموزشی شعبه اصفهان

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر فرهاد شفیع پور- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

شورای سیاست گذاری و راهبردی کنفرانس : دکتر مهران مجلسی – ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباداعضاء کمیته علمی مقام تایید کننده
دکتر محمدرضا بهرنگی استاد دانشگاه خوارزمی تهران- رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران
دکتر علی تقی پور ظهیر عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دکتر احمدعلی فروغی ابری استاد و ریاست اسبق دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان
دکتر پریوش جعفری دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر نادر سلیمانی دانشیار مدیریت آموزشی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- ریاست انجمن مدیریت آموزشی شعبه سمنان
دکتر محمدعلی نادی دانشیار دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان – رئیس انجمن مدیریت آموزشی شعبه اصفهان
دکتر فرهاد شفیع پور مطلق استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
دکتر مهران مجلسی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر مجتبی ملااحمدی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق
دکتر سید علی سیادت استاد دانشگاه اصفهان
آقای محمد حسن قائدیها مدیر کل اسبق آموزش و پرورش استان اصفهان
دکتر حسین خنیفر ریاست دانشگاه فرهنگیان
دکتر رضا ساکی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان
دکتر تقی آقاحسینی سرپرست پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان اصفهان
دکتر رضا حیدری فرد مدیر شعب انجمن مدیریت آموزشی ایران – مدرس دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه –دکتری مدیریت آموزشی
دکتر ابوالفضل بختیاری استادیار و عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش- معلم برگزیده درس پژوهی کشور - دکتری مدیریت آموزشی
دکتر علی خلخالی دانشیار مدیریت آموزشی – ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن –ریاست انجمن مدیریت آموزشی شعبه مازندران
دکتر صدرالدین ستاری دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
دکتر رضا هویدا دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر سعید رجایی پور دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر علی نوروزی دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر هادی پور شافعی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند – رئیس انجمن مدیریت آموزشی شعبه خراسان جنوبی
دکتر فتاح ناظم دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن - مدیر مسئول فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دکتر صادق ملکی آوارسین دانشیار مدیریت آموزشی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- رئیس انجمن مدیریت آموزشی شعبه آذربایجان شرقی
دکتر عباس قلتاش دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شیراز(صفاشهر)
دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد – مدیر داخلی فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهشنامه تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد
دکتر سید محمد کاظمی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
دکتر محمد کوشافر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دکتر مجید یزدان پناه ریاست آموزش و پرورش استان کرمانشاه
دکتر اسدالله خدیوی استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان تبریز – دکتری مدیریت آموزشی
دکتر نادر نادری استادیار مدیریت آموزشی – مدیر گروه کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه-رئیس انجمن مدیریت آموزشی شعبه کرمانشاه
دکتر افسانه زمانی مقدم دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دکتر بیژن رضایی استادیار مدیریت آموزشی –عضو هیأت علمی گروه مدیریت کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر علی امینی عضو هیأت علمی دانشگاه غیرانتفاعی باختر ایلام-رئیس انجمن مدیریت آموزشی شعبه ایلام - دکتری مدیریت آموزشی .
دکتر اکبرفرجی ارمکی عضو هیأت علمی دانشگاه علمی کاربردی تهران- دکتری مدیریت آموزشی عالی
دکتر غلامعلی یوسلیانی مدرس دانشگاه فرهنگیان تهران – دکتری مدیریت آموزشی
دکتر ثریا قوره جیلی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان - دکتری مدیریت آموزشی
دکتر زینب صادقی مدیر داخلی دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها- دکتری مدیریت آموزشی
دکتر طاهره حسومی مدیر داخلی فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد رودهن- دکتری مدیریت آموزشی
دکتر یوسف نامور مدیر گروه رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
دکتر ایلناز سجادیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

در حال بروزرسانی ...

1396-1397 © کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزشی کارآفرینی اندیشه می باشد.

طراحی و توسعه توسط A.R